[Kết quả giải đấu] – Hypespotting 6 –

♦ Hypespotting 6 là 1 trong những Ranking Event của hệ thống Capcom Pro Tour và giải đấu lần này được tổ chức tại  Glasgow, Vương Quốc Anh.

Trong giải đấu này có sự góp mặt của 1 số gương mặt đáng chú ý như: RB|Luffy, Mouz|Problem X, Ryan Hart, DA|ImStillDaDaddy, Packz, Millenium|Will2Pac, Takamura B, Mouz|CCL, UM|Tyrant, Cobelcog, Shivryuken và Afii

Street Fighter 5

1. RB|Luffy (R. Mika)
2. Cobelcog (Cammy)
3. Takamura (Ken)
4. Mouz|Problem X (Birdie, M. Bison)
5. Shivryuken (Laura)
5. DarkMoonHado (Cammy)
7. Shakz (Laura, Cammy, Karin)
7. Afii (Laura)

9. Packz (Karin)
9. Hurricane (Cammy)
9. SFO|Chaos Time (M. Bison)
9. Rise|Brian (Rashid)
13. DA|ImStillDaDaddy (Guile)
13. Millenium|Will2Pac (Laura)
13. Jester Power (Vega)
13. The Truth (F.A.N.G)

Top 8:


Tekken 7

1. RTFM|Kaneandtrench (Yoshimitsu, Claudio, Miguel)
2. The Truth (Feng, Jack-7)
3. W3D|DJay Voo (Jack-7, Paul)
4. C-Krizzle (Law)
5. District-G|Kingjae (Gigas)
5. CKT|NeedsMoarCoffee (Paul, Kuma)
7. LordDarkDan (Kazuya)
7. RTFM|Roo Kang

Grand Final:


Mortal Kombat XL

1. PXP|A Foxy Grampa (Mileena – Piercing, Kung Lao – Tempest)
2. PND|Madzin (Takeda – Lasher, Sub-Zero – Grandmaster | more)
3. RazoR (Scorpion – Hellfire, Triborg – Smoke)
4. NASR|Tekken Master (D’Vorah – Swarm Queen, Shinnok – Impostor)
5. Paria|LordSpinal (Kung Lao – Buzz Saw)
5. IrishMantis (Johnny Cage A-List)
7. CE|Youphemism
7. Durpey

Top 8:


King of Fighters 14

1. InfernoKong (Verse, Antonov, King of Dinosaurs)
2. TSS|Atma (Shun’ei, Kim, Iori)
3. JoeGasMask (Xanadu, Verse, King of Dinosaurs)
4. MBA|BreakingMax (Love, Kukri, Mai)
5. Gillstolemyride (Robert, Ryo, Yuri)
5. Kaworu (Kukri, Nelson, Geese)
7. CVE|Sm4sh K1ng (Verse, K’, Shun’ei)
7. SamuraiPizzaKen (Iori, Clark, Kim)


Guilty Gear Xrd Revelator

1. EO|RAD (I-No)
2. Kyzertron (Bedman)
3. SO|C4IQ (Leo, Raven)
4. Mipe (Leo)
5. GATK|BD Corro (Raven)
5. Iron Bullet (Sol Badguy)
7. InfernoKong (Kum)
7. BCT|Hellscream


Killer Instinct

1. HW|Valoraxe (Cinder)
2. MBA|Banemobius (Eyedol, Shin Hisako)
3. MBA|Legend (Arbiter, Riptor)
4. TTK|Cykamancer (Gargos)
5. CVE|Sm4sh K1ng (Kim Wu)
5. DA|ImStillDaDaddy (Sabrewulf)
7. DH|Deaconhyral (Hisako)
7. MBA|Cymru (Fulgore)


Super Smash Bros. 4

1. MagiMagi (Mewtwo)
2. Skarfelt (Fox)
3. PRLS|Yackabean (Toon Link)
4. PD|Slump (Rosalina)
5. GATK|Pidgey (Yoshi)
5. Taroast (Ness)
7. Bulby (Villager)
7. Ander (Cloud)


  CÁC TIN LIÊN QUAN:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *