Kết quả giải đấu West Coast Warzone 6

♦ Giải đấu West Coast Warzone 6 là 1 trong những Ranking Event thuộc hệ thống Capcom Pro Tour được tổ chức vào cuối tuần qua tại Orange, California.
Tại giải đấu lần này, VNFGC có thấy sự xuất hiện của 1 số gương mặt tiêu biểu như: FOX|Justin Wong, RB|Snake Eyez, WFX|801 Strider, EG|NYChrisG, RISE|Marn, Circa|LPN, DNL|Chris Tatarian, LU|Alex Valle, Gootecks, Mike Ross, Filipinoman, SL|BurnoutFighter, WFX|XSK Samurai, BJ Unchained, Stupendous, RN|Alex Myers, GS|Gllty, Kelvin Jeon và Marq Teddy.

♦ Street Fighter V ♦

1. PG|Punk (Karin, Nash)
2. EG|NYChrisG (Guile, Ibuki)
3. WFX|XSK Samurai (Akuma)
4. RB|Snake Eyez (Zangief, Akuma)
5. Pnoy (M. Bison, Necalli)
5. WFX|801 Strider (Laura)
7. Futile (Laura)
7. Ceroblast (Ken)

9. Stupendous (Zangief)
9. Kelvin Jeon (Urien)
9. Circa|LPN (M. Bison)
9. RISE|Marn (Ibuki)
13. FOX|Justin Wong (Karin)
13. LU|Alex Valle (Rashid)
13. Javirog (Balrog)
13. Pavacado (R. Mika)

17. Fort|Clegg Madness (Juri)
17. Mike L Na (Vega)
17. Dankadillas (Dhalsim)
17. GS|Gllty (Dhalsim)
17. Commander Jesse (Dhalsim)
17. Chris Nguyen (Akuma)
17. DNL|Chris Tatarian (Ken)
17. r/SF|Nick Tanella (Necalli)

25. Nacer (Cammy)
25. Bushingstyle (Rashid)
25. Noble Nightmare2450 (Necalli)
25. Gootecks (Urien)
25. Sevelei (Necalli)
25. Sailou (Urien, Karin)
25. Gamergy|Valiant (M. Bison)
25. Low Ti3r God (Urien)

Link Replay Top 8:


♦ Ultimate Marvel vs. Capcom 3 ♦

1. RyanLV (Chun-Li, Morrigan, Phoenix)
2. EG|NYChrisG (Morrigan, Dr. Doom, Vergil | more)
3. Kyle P (Spencer, Dr. Doom, Vergil)
4. Alex K (Spencer, Dante, Dr. Doom | more)
5. Zakca (Zero, Rocket Raccoon, Amaterasu)
5. Supernoon (Zero, Dr. Doom Vergil | more)
7. ioG|Uncle Matt (Dr. Strange, Dormammu, Dr. Doom)
7. Readman (Zero, Dr. Doom, Vergil)

Link Replay:


♦ Mortal Kombat XL ♦

1. HARA|Flowchart (Ermac – Mystic)
2. HARA|Han Rashid (Predator – Hish-Qu-Ten)
3. EGP|Cheeko (Bo’ Rai Cho – Bartitsu, Tremor – Crystalline)
4. HARA|Guamo (Tribog – Sektor, Triborg – Cyber Sub-Zero)
5. Skadoodley(Jacqui Briggs – Full Auto)
5. Savage Tyrant Jr. (Jax – Pumped Up, Jax – Wrestler)
7. CK|RetroTech (Sonya – Special Forces, Kitana – Mournful | More)
7. Fadedsal (Takeda – Shirai Ryu)

Link Replay:


♦ Guilty Gear Xrd Revelator ♦

1. Foo (Kum)
2. NerdJosh (Elphelt)
3. I’mNotASandwich (Chipp)
4. FFN|Kyoku (Faust)
5. Toki (Axl)
5. Dead Spike (Ky)
7. Skyy (Millia)
7. Octo (Potemkin)

Link Replay:

*Link sẽ được cập nhật sau*


CÁC TIN LIÊN QUAN:

Nguồn: https://www.eventhubs.com/news/2017/apr/07/west-coast-warzone-6-live-stream-and-schedule-capcom-pro-tour-ranking-event/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *