Toàn bộ 1130 costumes cho 36 nhân vật (Tháng 11/2016)

Dead or Alive vốn rất nổi tiếng trong thế giới game về số lượng trang phục khổng lồ cho các nhân vật. Dưới đây là video giới thiệu toàn bộ 1130 bộ trang phục cho 36 nhân vật của game.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *